• Dziś mamy:

  29 lutego 2020 

 
  • Jesteś:

  9051  gościem

 
  •Ostatnia
   aktualizacja:

28.03.2015

Kilka słów... o mnie

 
   Nazywam się Mateusz Kwitniewski. Jestem absolwentem Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (MWB UG-GUMed) oraz absolwentem Dziennych Studiów Doktoranckich Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (DSD GUMed).
 
   Moje zainteresowania naukowe obejmują m.in.:
  • badanie regulacji ekspresji oraz funkcji fizjologicznych białka - chemeryny,
  • ocenę przydatności terapeutycznej fotouczulaczy stosowanych w terapii fotodynamicznej nowotworów (PDT - ang. photodynamic therapy),
  • wpływ PDT na układ immunologiczny,
  • sposoby zwiększenia efektywności PDT (indukcja systemowej odpowiedzi przeciwnowotworowej, terapia metaboliczna)
  • badanie możliwości zastosowania antygenów rakowo-jądrowych (ang. cancer testis antigens) w immunoterpii nowotworów oraz ich znaczenie w terapii fotodynamicznej.

    Poniżej znajduje się lista zrealizowanych oraz aktualnie prowadzonych projektów badawczych:
 

 
Tytuł projektu: Hipometylacja DNA: nowe podejście do wytwarzania autologicznych szczepionek przeciwnowotworowych z wykorzystaniem efektu fotodynamicznego
Źródło finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Iuventus Plus
Kwota finansowania: 341 900 PLN
Okres realizacji: 2012 - 2014

 
Tytuł projektu: Nowe czynniki i szlaki sygnałowe regulujące ekspresję chemeryny
Źródło finansowania: Narodowe Centrum Nauki, Sonata Bis 3
Kwota finansowania: 999 320 PLN
Okres realizacji: 2014 - 2018

 
    Osoby zainteresowane podjęciem współpracy naukowej proszę o kontakt.